Samen een oplossing bedenken

‘gewoon’ bij de inwoner thuis

Samenwerken in en rondom het proeftuinoverleg

De samenwerkwijze is de manier waarop we samenwerken binnen de proeftuin, waarin veel ruimte is om te veranderen en door te ontwikkelen. Het proeftuinoverleg (PTO) speelt daarin een belangrijke rol. Dit is een gezamenlijk overleg waarin samen met de inwoner een oplossing wordt bedacht. Dit gebeurt met de inwoner in zijn eigen woonomgeving, personen uit zijn netwerk en alle beroepskrachten die in die unieke situatie nodig zijn. In dit gesprek beantwoordt de inwoner de vragen: wat wil ik, wat kan ik en wat heb ik nodig? Aan de hand van die antwoorden wordt een oplossing bedacht, waarbij men denkt in mogelijkheden (belemmeringen komen niet aan bod). Vervolgens wordt in dit overleg een plan opgesteld en worden afspraken gemaakt die binnen een bepaalde periode worden uitgevoerd.

Zelf aan de slag met de samenwerkwijze? Onder Aan de slag vind je handige documenten over de methodiek.

Voorwaarden proeftuinoverleg:

Ongeacht of je het vraagstuk licht of zwaar vindt; alles mag. De enige voorwaarde om een casus in te brengen, is dat het meerwaarde biedt om meerdere organisaties te betrekken bij de oplossing. Weet je bij voorbaat al dat jouw organisatie met de inwoner samen een oplossing kunnen bieden (zonder betrokkenheid van andere organisaties), dan is de casus dus niet geschikt voor een proeftuinoverleg.