Samen met inwoners

een passende oplossing

bedenken en uitvoeren

Binnen Proeftuin Deurne werken verschillende organisaties én inwoners samen om oplossingen te bedenken en uit te voeren die passend is bij de situatie van de inwoner. Dit doen zij:

Vanuit het gedachtengoed: Anders denken, doen en organiseren

Inwoners, beroepskrachten, managers en bestuurders werken samen toe naar een gedragsverandering:

 • Anders denken
  De inwoner, eigen regie en positieve gezondheid als vertrekpunt
 • Anders doen
  Samen aan de slag (inwoners, beroepskrachten, managers en bestuurders)
 • Anders organiseren
  Naar een steunend systeem van financiering en regelgeving

Op vijf niveaus

 • Inwoners
 • Beroepskrachten
 • Managers
 • Bestuurders
 • Financiers en wetgevers

Op basis van actieleren

Leren door te doen: experimenteren, reflecteren, aanpassen en weer opnieuw experimenteren. Dit gebeurt op alle niveaus in casuïstiekgesprekken (proeftuinoverleg) en in leersessies.

In de gesprekken gaan betrokkenen samen aan de slag met een individuele of collectieve vraag. Anders denken: mét de inwoner oplossingen bedenken alsof er geen belemmeringen zijn. Anders doen: oplossingen uitvoeren alsof er geen belemmeringen zijn. Leren: wat helpt? Wat belemmert? Wat zijn effecten? En wat moeten we organiseren om altijd zo te werken? Anders organiseren: zodat er een structurele oplossing komt voor de belemmeringen die er wel nog zijn.

In de leersessies wisselen betrokkenen ervaringen uit en blikken zij terug aan de hand van de vragen: wat ging goed, wat wil ik beter, wat helpt, wat belemmert en wat heb ik nodig? Om zo voortdurend de samenwerkwijze te verbeteren. Durven te experimenteren en vrij denken zijn hierbij belangrijke begrippen.

Toekomstgericht

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst samen anders denken, doen en organiseren werken we voortdurend aan:

 • Samen met betrokkenen leren, doen, doorbouwen en gedrag veranderen
 • Leersessies waarin alle niveaus met elkaar actieleren
 • Samen in proeftuinoverleg bij de inwoner thuis
 • Samen werken aan praktische en duurzame oplossingen
 • Over alle andere bouwstenen communiceren, voortgang meten en bijstellen en samen zorgen voor de overige randvoorwaarden en dit eenvoudig organiseren en financieren