- 30 juni 2020 -

De geleerde lessen van Proeftuin Deurne

Betrokken bestuurders hebben samen gesproken en besluiten genomen over het vervolg van Proeftuin Deurne op basis van onder andere de geleerde lessen van het afgelopen jaar. 

Deze geleerde lessen zijn samengebracht in een document: Leergeschiedenis Proeftuin Deurne. Door deze leergeschiedenis te delen, te bespreken en samen te verwerken in een gespreksnotitie voor de volgende fase, hebben bestuurders meer inzicht en overzicht gekregen in wat alle partijen samen doen, wat geleerd is en wat zij anders gaan doen. Dit vervolg wordt de komende maanden uitgewerkt.