Leersessie beroepskrachten

Informatie over de leersessie:
De leersessies zijn vrijwillig en voor iedereen toegankelijk. Gesprekken vinden plaats op basis van individuele casuïstiek, collectieve vraagstukken en thema’s. Naast het leren door de mensen zelf, worden ook gezamenlijke vragen, geleerde lessen en vervolgacties opgepakt.

Locatie: Hofke van Marijke